اخبار آب

بهره برداری از پروژه آبرسانی و حصار مخازن آبفا در بافت

دو پروژه شامل پروژه آبرسانی به شهرک های رزمندگان، بنیادمسکن، گلها و سیل بند و پروژه ایمن سازی و حصار فیزیکی مخازن آب شرب و برج نوری با اعتباری بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال در راستای خدمات رسانی بهتر به مردم شریف و نجیب شهرستان بافت به بهره برداری رسید.

اخبار ورزشی

اخبار فاضلاب