Home اخبار آب

اخبار آب

شورای حفاظت از منابع آب بردسیر برگزار شد

شورای حفاظت از منابع آب شهرستان بردسیر با حضور جمعی از مسئولین این شهرستان و به ریاست معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار برگزار شد.

بیش از ۱۰۰ مورد نمونه آزمایش آب شرب در آزمایشگاه آبفای کرمان انجام شد

بکارگیری دستگاه جدید قرائت کنتور (POS PDA)در آبفای استان کرمان

معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از بکارگیری دستگاه جدید قرائت کنتور (POS PDA) در این شرکت خبر داد و گفت : این دستگاهها به صورت پایلوت در شهر رفسنجان عملیاتی شده اند و در آینده ای نزدیک در تمامی استان بکار گرفته خواهد شد.

شورای حفاظت از منابع آب بردسیر برگزار شد