Home اخبار فاضلاب

اخبار فاضلاب

بازدید فرماندار کهنوج از تصفیه خانه فاضلاب این شهرستان

وحدت عیدی در حاشیه این بازدید، تصفیه خانه فاضلاب شهری را یکی از ضروریات توسعه شهری کهنوج عنوان کرد و افزود : مقوله آب در کشور ما دارای اهمیت بسیار بالا و استفاده از پساب فاضلاب نیز از موضوعات مهم در مدیریت منابع آب بوده که همین موضوع توجه به تصفیه خانه فاضلاب در شهرستان کهنوج را دو چندان می کند.

۲۶ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان شستشو شد

تصفیه خانه فاضلاب کهنوج سطح بهداشت عمومی را افزایش داده است

رضا بهرامی مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان کهنوج گفت: نتایج آزمایشگاه فاضلاب نشان دهنده افزایش بهداشت عمومی و تصفیه کیفی و مطلوب فاضلاب است.

۲۶ کیلومتر از شبکه جمع آوری فاضلاب شهر کرمان شستشو شد