Home جلسات داخلی

جلسات داخلی

دومین جلسه شورای انسجام بخشی صنعت برق استان برگزار شد

نشست شورای هماهنگی و انسجام‌بخشی صنعت آب و برق استان کرمان، با حضور مدیران عامل شرکت‌های صنعت آب و برق استان در محل شرکت برق منطقه‌ای برگزار گردید.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

جلسه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم در شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

به منظور بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درستورالعمل های ارائه شده مبنی بر استقرار میز خدمت در سطح استان جلسه ویژه کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم با حضور اعضاء این کمیته در شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

شرکت آبفا استان کرمان در بالاترین سطح تعامل با حاکمیت قرار دارد

طاهری گفت: این شرکت در بالاترین سطح تعامل با حاکمیت قرار دارد به گونه ای که در سالهای مختلف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی از هر جناحی ،حامی شرکت و قدردان فعالیت های آن بوده و هستند.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب رفسنجان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی شرکت آب وفاضلاب رفسنجان با دستور جلسه استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب سیرجان برگزار شد

جلسه مجمع عمومی عادی صاحبان سهام شرکت آب و فاضلاب سیرجان با دستور جلسه استماع گزارش هیئت مدیره و حسابرس و بازرس قانونی و بررسی و تصویب صورتهای مالی سال ۹۷ ، با حضور مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب و فاضلاب استان کرمان ، معاونین شرکت و با حضور ۱۰۰ درصد اعضاء در سالن کنفرانس شرکت آب و فاضلاب استان برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

سومین کارگاه تحقیقاتی شرکت آبفا در سال جدید برگزار شد

در این کارگاه محقق پروژه ،نتایج تحقیق در زمینه شناسایی پتانسیل های استفاده از انواع انرژی های پاک در ۷۱ نقطه شهری استان که تاسیسات آبرسانی در آنها وجود دارد و ظرفیت های موجود در هر بخش که مورد شناسایی قرار گرفته را بیان نمود.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

دومین کارگاه تحقیقاتی و پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در سال ۹۷ برگزار شد

دومین کارگاه تحقیقاتی و پژوهشی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در سال ۹۷ با هدف ارتقاء دانش کارشناسان فنی شاغل در حوزه فاضلاب برگزار شد.

دومین کارگاه آموزشی ایمنی کارکنان اتفاقات شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد