Home تقدیر و تشکر

تقدیر و تشکر

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

در ارزیابی عملکرد سال ۹۶ دستگاههای اجرایی استان کرمان در جشنواره شهید رجایی،شرکت آب و فاضلاب این استان به مدیریت محمد طاهری موفق به کسب «رتبه برتر» در دو بعد شاخصهای عمومی و اختصاصی از میان دستگاههای اجرایی استان شد.

مراسم تجلیل از جانبازان شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مراسم تجلیل از جانبازان شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

در این مراسم با اهداء لوح از رشادتهای ۳۱ تن از همکاران جانباز شاغل و بازنشسته شرکت آبفا استان کرمان تجلیل شد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

مدیر امور آبفا ریگان، به عنوان مدیر نمونه اجرایی این شهرستان معرفی شد.

حسین پیدایش مدیر امور آبفا شهرستان ریگان ، به علت سپری شدن تابستان سال جاری بدون تنش آبی در این شهرستان، از سوی فرماندار ریگان به عنوان مدیر اجرایی این شهرستان معرفی شد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

تقدیر مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان از مدیر امور آبفا شهرستان بردسیر

مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان کرمان با ارسال لوح تقدیر از مدیر امور آبفا شهرستان بردسیر در خصوص همکاری در برگزاری مسابقات منطقه ای دادرس قدردانی کرد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

تقدیر فرماندار بردسیر از مدیر امور آبفا این شهرستان

فرماندار بردسیر از مدیر امور آبفا این شهرستان به علت تامین آب مورد نیاز دوازدهمین جشنواره گل محمدی لاله زار تقدیر کرد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

کسب رتبه برتر توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان با تعداد اشتراکات بیشتر از ۵۵۰۰۰ فقره در ارزیابی عملکرد سال ۹۵

شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان با تعداد اشتراکات بیشتر از ۵۵۰۰۰ فقره در ارزیابی عملکرد سال ۹۵ رتبه برتر را به دست آورد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

کسب رتبه برتر توسط امور آب و فاضلاب شهرستان شهربابک با تعداد اشتراکات بین ۲۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ فقره در ارزیابی عملکرد سال ۹۵

امور آب و فاضلاب شهرستان شهربابک در زمینه انجام وظایف و خدمات رسانی مستمر به مشترکین در بین امور آبفای استان با تعداد اشتراکات بین ۲۵۰۰۰ تا ۵۵۰۰۰ فقره در ارزیابی عملکرد سال ۹۵ رتبه برتر را به دست آورد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

کسب رتبه برتر توسط شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در زمینه رشد کلی شاخص ها در ارزیابی عملکرد سال ۹۵

شرکت آب و فاضلاب شهرستان سیرجان در زمینه رشد کلی شاخص ها در ارزیابی عملکرد سال ۹۵ رتبه برتر را به دست آورد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد

کسب رتبه برتر توسط امور آب و فاضلاب شهر کرمان در بین شهرهای استان با تعداد اشتراکات بالاتر از ۵۰۰۰ فقره

امور آب و فاضلاب شهر کرمان در بین شهرهای استان با تعداد اشتراکات بالاتر از ۵۰۰۰ فقره موفق به کسب رتبه برتر شد. به همین مناسبت از سوی مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان به رئیس اداره لوح تقدیر اهدا شد.

شرکت آب و فاضلاب استان کرمان «رتبه برتر» جشنواره شهید رجایی را کسب کرد