Home بازدید

بازدید

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

پروژه آبرسانی به جبالبارز شامل ۳۲ کیلومتر خط انتقال، احداث ۵ ایستگاه پمپاژ و ۵ باب مخزن ذخیره آب می باشد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان از پروژه های آبرسانی قلعه گنج و کهنوج

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان از پروژه های آبرسانی قلعه گنج و کهنوج

در این بازدید مشکلات موجود در شبکه جمع آوری فاضلاب کهنوج، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ آب در شهرستان کهنوج و قلعه گنج به طور کامل بررسی شد.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید فرماندار بردسیر و مدیرعامل شرکت آب فاضلاب استان کرمان از پروژه های آبرسانی در این شهر

نجف پور فرماندار بردسیر به اتفاق طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان از پروژه های آبرسانی در این شهر بازدید کردند.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان از حوزه امتحانی آزمون استخدامی وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با حضور در دانشگاه فاطمه الزهرا از حوزه امتحانی (خوهران ) آزمون استخدامی وزارت نیرو بازدید کرد.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید جمعی از نوآموزان پیش دبستانی و مهد کودک شهر کرمان از تاسیسات آبرسانی این شهر

جمعی از نوآموزان پیش دبستانی و مهد کودک شهر کرمان از تاسیسات آبرسانی این شهر بازدید کردند.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از پروژه انتقال آب به کرمان

محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشوراز محل کارگاه خروجی و تصفیه خانه پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) به کرمان بازدید کردند.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

معاون استاندار کرمان از بزرگترین پروژه آب رسانی استان بازدید کرد

آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان در سفر به شهربابک، از پروژه آب رسانی به جوزم، دهج و دهستان خبر که بزرگترین پروژه آب رسانی استان می باشد بازدید نمود.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

دیدار مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با فرماندار ، رئیس شورا و شهردار بم

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان ، پس از بازدید از بخش های مختلف شهر بم و بروات و شهرک حاشیه شرقی بم (معروف به قشمی) با حضور در فرمانداری این شهر با فرماندار، رئیس شورا و شهردار بم گفتگو کرد.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان کرمان از طرح های آبرسانی جوزم و دهج

این پروژه با اجرای ۷۰ کیلومتر خط انتقال و ۵ ایستگاه پمپاژ از شهربابک، شهرهای دهج ،جوزم و روستاهای سر راه را تامین آب می نماید.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید معاون فرماندار رفسنجان از سیستم تله متری و مخزن ذخیره اب ۱۵۰۰۰ متر مکعبی در حال احداث این شهر

معاون برنامه ریزی و امور عمرانی فرماندار رفسنجان از مخزن ذخیره ۱۵۰۰۰ متر مکعبی در حال احداث و سیستم تله متری و کنترل از راه دور شرکت آب و فاضلاب رفسنجان بازدید کرد.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز