Home بازدید

بازدید

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

فرماندار نرماشیر در این بازدید از زحمات پرسنل آبفا در تامین آب شرب سالم و اهمیت دادن به رساندن آب شرب بهداشتی به شهروندان قدردانی کرد.

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

بازدید مدیرعامل و معاونین مهندسی و توسعه و برنامه ریزی شرکت آبفا از پروژه آبرسانی جبالبارز

پروژه آبرسانی به جبالبارز شامل ۳۲ کیلومتر خط انتقال، احداث ۵ ایستگاه پمپاژ و ۵ باب مخزن ذخیره آب می باشد که در آینده نزدیک به بهره برداری می رسد.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان از پروژه های آبرسانی قلعه گنج و کهنوج

در این بازدید مشکلات موجود در شبکه جمع آوری فاضلاب کهنوج، خطوط انتقال و ایستگاه های پمپاژ آب در شهرستان کهنوج و قلعه گنج به طور کامل بررسی شد.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

بازدید فرماندار بردسیر و مدیرعامل شرکت آب فاضلاب استان کرمان از پروژه های آبرسانی در این شهر

نجف پور فرماندار بردسیر به اتفاق طاهری مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان از پروژه های آبرسانی در این شهر بازدید کردند.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

بازدید مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان از حوزه امتحانی آزمون استخدامی وزارت نیرو

مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با حضور در دانشگاه فاطمه الزهرا از حوزه امتحانی (خوهران ) آزمون استخدامی وزارت نیرو بازدید کرد.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

بازدید مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشور از پروژه انتقال آب به کرمان

محمد امانی مدیرکل دفتر حقوقی وزارت نیرو و پاکروح معاون مهندسی و توسعه شرکت آب و فاضلاب کشوراز محل کارگاه خروجی و تصفیه خانه پروژه انتقال آب از سد شهیدان امیرتیموری (صفارود) به کرمان بازدید کردند.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

معاون استاندار کرمان از بزرگترین پروژه آب رسانی استان بازدید کرد

آیت اللهی موسوی معاون عمرانی استاندار کرمان در سفر به شهربابک، از پروژه آب رسانی به جوزم، دهج و دهستان خبر که بزرگترین پروژه آب رسانی استان می باشد بازدید نمود.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

دیدار مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان با فرماندار ، رئیس شورا و شهردار بم

محمد طاهری رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان ، پس از بازدید از بخش های مختلف شهر بم و بروات و شهرک حاشیه شرقی بم (معروف به قشمی) با حضور در فرمانداری این شهر با فرماندار، رئیس شورا و شهردار بم گفتگو کرد.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر

بازدید معاون مهندسی و توسعه شرکت آبفا استان کرمان از طرح های آبرسانی جوزم و دهج

این پروژه با اجرای ۷۰ کیلومتر خط انتقال و ۵ ایستگاه پمپاژ از شهربابک، شهرهای دهج ،جوزم و روستاهای سر راه را تامین آب می نماید.

بازدید فرماندار نرماشیر از سیستم کلرزنی و مخازن ذخیره آب این شهر