Home انتصاب

انتصاب

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیر دفتر حقوقی، تحصیل و تملک اراضی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به عضویت کارگروه املاک و مستند سازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با حضور مدیرعامل شرکت، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، معاونین و جمعی از مدیران شرکت آبفا برگزار شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیر دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

محمدرضا ابراهیم خانی به سمت مدیریت دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

عماد پویانفرد به عنوان ارزیاب وبگاهها و خدمات الکترونیک شرکت های آب و فاضلاب انتخاب شد

عماد پویانفرد از سوی مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک به عنوان ارزیاب وبگاهها و خدمات الکترونیک شرکت های آب و فاضلاب انتخاب شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در سمت خود ابقا شد

طی حکمی از سوی حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محمد طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان، مهدی پاکدل مقدم سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان منصوب شد

حمید روح الامینی به سمت سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان منصوب شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور

مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرح های شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

هادی دهقانی به سمت مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرح های شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد.

عضویت مدیر دفتر حقوقی شرکت آبفا استان در کارگروه املاک و مستندسازی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور