Home انتصاب

انتصاب

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با حضور مدیرعامل شرکت، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان ، معاونین و جمعی از مدیران شرکت آبفا برگزار شد.

مدیر دفتر حقوقی ، تحصیل و تملک اراضی شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

عماد پویانفرد به عنوان ارزیاب وبگاهها و خدمات الکترونیک شرکت های آب و فاضلاب انتخاب شد

عماد پویانفرد از سوی مدیرکل دفتر فن آوری اطلاعات و توسعه دولت الکترونیک به عنوان ارزیاب وبگاهها و خدمات الکترونیک شرکت های آب و فاضلاب انتخاب شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان در سمت خود ابقا شد

طی حکمی از سوی حمیدرضا جانباز رئیس مجمع عمومی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور، محمد طاهری مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان کرمان به مدت دو سال دیگر در سمت خود ابقا شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

طی ابلاغی از سوی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان، مهدی پاکدل مقدم سرپرست دفتر هیات مدیره و مدیرعامل شرکت آبفا استان کرمان شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان منصوب شد

حمید روح الامینی به سمت سرپرست دفتر نظارت بر بهره برداری شبکه و تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد

مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرح های شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد

هادی دهقانی به سمت مدیر دفتر برنامه ریزی ، کنترل و ارزیابی طرح های شرکت آبفا استان کرمان منصوب شد.

مراسم تودیع و معارفه ذیحساب شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد