شناسایی ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در منوجان/ بازسازی ۱۹ کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهری

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان منوجان گفت: ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در شهر منوجان شناسایی شده که اکنون ۲۰ مورد آن تبدیل به مجاز شده است.

بهره برداری از پروژه آبرسانی و حصار مخازن آبفا در بافت