شناسایی ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در منوجان/ بازسازی ۱۹ کیلومتر از شبکه فرسوده آب شهری

مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان منوجان گفت: ۲۰۰ انشعاب غیر مجاز در شهر منوجان شناسایی شده که اکنون ۲۰ مورد آن تبدیل به مجاز شده است.

رشد بیش از ۲۰۰ درصدی بازسازی شبکه فرسوده آبرسانی در شهر رفسنجان