Home Tag "آبفا کرمان"

دومین جلسه کارگروه منطقه ای شماره ۲ کشور به میزبانی آبفای استان کرمان برگزار شد

با حضور مدیرکل دفتر اقتصاد و تعرفه شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور دومین جلسه کارگروه منطقه ای شماره ۲ کشور به میزبانی آبفای استان کرمان برگزار شد.

نشست منطقه ای مسئولین و کارکنان حفاظت پرسنلی دفاتر حراست شرکتهای آبفا و آبفار به میزبانی شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

نشست منطقه ای مسئولین و کارکنان حفاظت پرسنلی دفاتر حراست شرکتهای آبفا و آبفار به میزبانی شرکت آبفا استان کرمان برگزار شد

نشست منطقه ای مسئولین و کارکنان حفاظت پرسنلی دفاتر حراست شرکتهای آبفا و آبفار به میزبانی شرکت آبفا استان کرمان با حضور مدیرعامل این شرکت برگزار شد.

دومین جلسه کارگروه منطقه ای شماره ۲ کشور به میزبانی آبفای استان کرمان برگزار شد

به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان؛اولین نشست آموزشی-تمرینی مدیران بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق جنوب شرق کشور برگزار شد

اولین نشست دو روزه آموزشی-تمرینی مدیران بحران و پدافند غیرعامل صنعت آب و برق جنوب شرق کشور با حضور جهانبخشی قائم مقام مدیرکل پدافند غیرعامل وزارت نیرو و سلاجقه مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری به میزبانی شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد.

Unbiased Report Exposes the Unanswered Questions on How Long Is a Dissertation Uk

بکارگیری دستگاه جدید قرائت کنتور (POS PDA)در آبفای استان کرمان

معاون خدمات مشترکین و درامد شرکت آب و فاضلاب استان کرمان از بکارگیری دستگاه جدید قرائت کنتور (POS PDA) در این شرکت خبر داد و گفت : این دستگاهها به صورت پایلوت در شهر رفسنجان عملیاتی شده اند و در آینده ای نزدیک در تمامی استان بکار گرفته خواهد شد.

بهره برداری از پروژه آبرسانی و حصار مخازن آبفا در بافت

مانور خنثی سازی عملیات تروریستی و خرابکاری در ایستگاه پمپاژ آب ماهان برگزار شد

همزمان با هفته پدافند غیرعامل ، مانور خنثی سازی عملیات تروریستی و خرابکاری در ایستگاه پمپاژ آب ماهان برگزار شد.

Unbiased Report Exposes the Unanswered Questions on How Long Is a Dissertation Uk