Home Tag "شهر کرمان"

در شرایط اوج مصرف، ۹۶۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب شهری خواهیم داشت

غلامرضا زین‌الدین مدیر امور آب شهرستان کرمان در جلسه بررسی وضعیت آب شهرستان کرمان میزان استحصال آب مورد نیاز شهرستان کرمان در سال ۹۷ را ۲۹۵۳ لیتر بر ثانیه پیش‌بینی کرد و گفت: باتوجه به آب تولید شده، در شرایط اوج مصرف میزان ۹۶۰ لیتر بر ثانیه کمبود آب خواهیم داشت .

بهره برداری از پروژه آبرسانی و حصار مخازن آبفا در بافت